Eventos no Japão

EVENTOS

Tóquio:

Tóquio Motor Show

Local: Tokyo Big Sight  Data:

Ibaraki:

Ishige Furusato Matsuri

Local: Ishige   Data: 5 de novembro

Tsukuba Mirai:

Tsukuba World Futsal 2017   Data: 11 de novembro

Local: Centro de Treinamento do Kashima Antlers